Tin Tức

Đầu Tư Xây Dựng 50 Trạm Kiểm Tra Tải Trọng Xe Cố Định

Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đặt mục tiêu kiện toàn hệ thống, mạng lưới kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông đường bộ; ngăn chặn …

Đầu Tư Xây Dựng 50 Trạm Kiểm Tra Tải Trọng Xe Cố Định Chi tiết »

Call Now Button Scroll to Top